Κρουαζιέρες από και προς ελληνικό λιμάνι

4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΜΕ ΤΟ ‘CΕLESTYAL OLYMPIA ’ (37500 τόνων)   4ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤ Λεπτομέρειες
4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΜΕ ΤΟ ‘CΕLESTYAL OLYMPIA ’ (37500 τόνων)   4ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤ Λεπτομέρειες
4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 1, 8, 15 ΚΑΙ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 1, 8, 15 ΚΑΙ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΕ ΤΟ ‘CΕLESTYAL OLYMPIA ’ (37500 τόνων)   4ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤ Λεπτομέρειες
7ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (με διανυκτέρευση), ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (διήμερη παραμονή), ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ολοήμερη παραμονή) & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΙΟ, ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ & 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (με διανυκτέρευση), ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (διήμερη παραμονή), ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ολοήμερη παραμονή) & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΙΟ, ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ & 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΟ ‘CRΥSTAL’ (26000 τόνων) ΤΟ  ΒΑΣΙΛΙΚΟ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ  ΣΤΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΘΑΛΑΣΣΕΣ   7ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡ Λεπτομέρειες
7ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (με διανυκτέρευση), ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (διήμερη παραμονή), ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ολοήμερη παραμονή) & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ (ΕΚΤΟΣ 11/6) & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

7ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (με διανυκτέρευση), ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (διήμερη παραμονή), ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ολοήμερη παραμονή) & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ (ΕΚΤΟΣ 11/6) & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΜΕ ΤΟ ‘CRΥSTAL’ (26000 τόνων) ΤΟ  ΒΑΣΙΛΙΚΟ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ  ΣΤΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΘΑΛΑΣΣΕΣ   7ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡ Λεπτομέρειες
7ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (με διανυκτέρευση), ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (διήμερη παραμονή), ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ολοήμερη παραμονή) & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ

7ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (με διανυκτέρευση), ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (διήμερη παραμονή), ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ολοήμερη παραμονή) & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΜΕ ΤΟ ‘CRΥSTAL’ (26000 τόνων) ΤΟ  ΒΑΣΙΛΙΚΟ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ  ΣΤΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΘΑΛΑΣΣΕΣ   7ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡ Λεπτομέρειες
3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ 4 & 11 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 8 & 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ 4 & 11 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 8 & 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΕ ΤΟ ‘CELESTYAL OLYMPIA’ (37500 τόνων)   3ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜ Λεπτομέρειες
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 7, 14 & 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 7, 14 & 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

  3ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  με το CELESTYAL OLYMPIA (37.500 τόνων) ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, Λεπτομέρειες
3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 3 & 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 3 & 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

  3ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  με το CELESTYAL OLYMPIA (37.500 τόνων) ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, Λεπτομέρειες
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 13 & 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 13 & 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΜΕ ΤΟ ‘MAJESTY’ (41000 τόνων) ΤΟ  ΒΑΣΙΛΙΚΟ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ  ΣΤΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΘΑΛΑΣΣΕΣ   3ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡ Λεπτομέρειες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΟΝΑΔΙΚΗ 3ΝΥΚΤΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΟΝΑΔΙΚΗ 3ΝΥΚΤΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

  ΤΟ  ΒΑΣΙΛΙΚΟ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ  ΣΤΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΘΑΛΑΣΣΕΣ  ΜΟΝΑΔΙΚΗ  3ΝΥΚΤΗ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ, Σ Λεπτομέρειες
8ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡEΣ ΜΕ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΣΤH ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΤΟΡ  από € 619/άτομο Αναχωρήσεις: Από 7 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη έως και 4 Οκτωβρίου

8ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡEΣ ΜΕ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΣΤH ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΤΟΡ από € 619/άτομο Αναχωρήσεις: Από 7 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη έως και 4 Οκτωβρίου

8ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡEΣ  ΜΕ  ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ  ΣΤΟΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ    ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΣΤH ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤ Λεπτομέρειες
8ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡEΣ ΜΕ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ   ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΣΤOYΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ από € 619/άτομο

8ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡEΣ ΜΕ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΣΤOYΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ από € 619/άτομο

8ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡEΣ  ΜΕ  ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ  ΣΤΟΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ     ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΣΤOYΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑ Λεπτομέρειες
2 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2 & 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

2 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2 & 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΜΕ ΤΟ ‘CELESTYAL OLYMPIA’ (37500 τόνων)   3ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜ Λεπτομέρειες
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 3ΝΥΚΤΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 3ΝΥΚΤΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΜΕ ΤΟ ‘MAJESTY’ (41000 τόνων) ΤΟ  ΒΑΣΙΛΙΚΟ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ  ΣΤΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΘΑΛΑΣΣΕΣ   3ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡ Λεπτομέρειες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18 & 25 ΜΑΪΟΥ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 12 &19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 18 & 25 ΜΑΪΟΥ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 12 &19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΜΕ ΤΟ ‘CELESTYAL OLYMPIA’ (37500 τόνων)   3ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜ Λεπτομέρειες
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 8, 22 & 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 8, 22 & 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

  3ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  με το CELESTYAL OLYMPIA (37.500 τόνων) ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, Λεπτομέρειες
3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17, 24 & 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

3ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17, 24 & 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

  3ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  με το CELESTYAL OLYMPIA (37.500 τόνων) ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, Λεπτομέρειες
4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 14,21 ΚΑΙ 28 ΜΑΪΟΥ

4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 14,21 ΚΑΙ 28 ΜΑΪΟΥ

ΜΕ ΤΟ ‘CΕLESTYAL OLYMPIA ’ (37500 τόνων)   4ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤ Λεπτομέρειες
4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

ΜΕ ΤΟ ‘CΕLESTYAL OLYMPIA ’ (37500 τόνων)   4ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤ Λεπτομέρειες
4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 2 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

4ΝΥΚΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΄Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 2 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕ ΤΟ ‘CΕLESTYAL OLYMPIA ’ (37500 τόνων)   4ΝΥΚΤΕΣ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΤΗ ΠΑΤ Λεπτομέρειες